Domowe filtry zmiękczające wodę

Zmiękczacze wody są hydraulicznymi urządzeniami przepływowymi, których celem jest zmniejszanie twardości wody przez eliminację z niej albo zmniejszenie liczby kationów magnezu i wapnia (ich istnienie jest wyznacznikiem do określenia tzw. twardości ogólnej). Najprostsze zmiękczacze wody to filtry przepływowe zasypane zmiękczającym złożem filtracyjnym (żywicą kationitową) albo odpowiednim wkładem filtracyjnym.

Trochę bardziej zaawansowane zmiękczające filtry do wody zaopatrzone są w głowice sterujące półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane. Ze względu na chemiczną charakterystykę przebiegu wymiany jonowej (a w naszym przypadku kationów Ca 2+ oraz Mg 2+) występującej w procesie zmiękczania wody wydajność zmiękczacza wody (zdolności do zmiękczenia wody) określa się na podstawie tak zwanej pojemności jonowymiennej. To ilość jonów tworzących twardość wody, jakie mogą być wyeliminowane (a w zasadzie wymienione na inne kationy na przykład Na +) przez objętość złoża w filtrze. objętość ową wyrażamy w mg CaCO3.

W najprostszych filtrach do wody wkład zmiękczający po dojściu do kresu swej możliwości jonowymiennej zatraca swe właściwości przez co nadaje się do wyrzucenia. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach, wyposażonych w głowicę sterującą możliwa jest regeneracja złoża kationitowego poprzez solankowanie go dysocjującym w łatwy sposób roztworem zawierającym te same kationy co żywica kationitowa (z reguły płucze się żywicę Na+ roztworem soli kuchennej NaCl). Zabieg ten umożliwia przywrócenie zdolności zmiękczania złożu filtracyjnemu, a w rezultacie na długi okres czasu stosowania zmiękczacza wody pomiędzy wymianą złóż.

Dodaj komentarz