Usuwanie manganu z wody ze studni

Filtry odmanganiające to przepływowe filtry do wody, mające za zadanie usunięcie z filtrowanego medium (najczęściej wody) związków manganu. Nadmierny poziom tego pierwiastka w wodzie spożywczej i przemysłowej to powód powstawania m.in. problematycznych osadów na armaturze i w rurach, niemiłego zapachu, plam na odzieży itd.

Odmanganiacz wody Klarsan składa się z reguły z butli ciśnieniowej zasypanej złożem filtracyjnym oraz głowicy przepływowej, automatycznej albo półautomatycznej. Złoża filtracyjne przeznaczone do usuwania manganu to np. defeman (złoże mechanicznie, wymagające okresowego płukania wodą) lub crystal right (złoże jonowymienne regenerowane roztworem chlorku sodu).

Najpoważniejszą zaletą urządzeń przepływowych takich jak odmanganiacze czy też odżelaziacze wody jest prosta, ścisła i niezawodna struktura. Głowice sterujące są całkowicie zautomatyzowane (istnieją także głowice półautomatyczne) dzięki czemu gwarantują wygodną obsługę.

Dodaj komentarz