Uzdatnianie wody

Akcesoria, których zadaniem jest uzdatnianie wody z ujęć własnych (np. studnie kopane, studnie wiercone) to najczęściej zmiękczające filtry do wody, odżelaziacze wody i odmanganiacze wody. W przypadku występowania jednocześnie cząsteczek manganu oraz żelaza eliminuje się przeważnie obydwa zanieczyszczenie stosując 1 złoże filtrujące.

Odżelaziająco-odmanganiające filtry do wody zawierają funkcje wykonywane przez odżelaziacze i filtry odmanganiające, a dzięki temu otrzymuje się bardziej korzystne koszty nabycia, eksploatacji oraz oszczędność zabieranego przez urządzenia miejsca. W przypadku niedużych przekroczeń akceptowalnej zawartości Fe i Mn, pozbywanie się żelaza i manganu można zintegrować z urządzeniem zmiękczającym. Tak więc odżelaziające filtry do wody, filtry odmanganiające i zmiękczacze wody składają się na jedno urządzenie i zapewniają filtrację wody w tej samej chwili pod kątem paru zanieczyszczeń.

Zmiękczacze, odżelaziające filtry do wody i odmanganiacze wody oraz akcesoria pełniące równolegle parę z tych funkcji zbudowane są z butli epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym, wypełnienia z dobrze wybranego złoża filtrującego (Klarsanit, żywica kationitowa itd.) i z automatycznej głowicy sterującej (czasowej albo objętościowej). W przypadku złóż , które wymagają dawkowania związków chemicznych do ich regeneracji (głównie filtry zmiękczające oraz odżelaziaczo-odmanganiacze na złożu Greensand), zestaw do filtracji wyposażono na dodatek w zbiorniczek na regenerat.

Tak samo zmiękczające filtry do wody, jak i odżelaziacze wody i filtry odmanganiające należy poprzedzić filtrami mechanicznymi (np. Cintropur, Big Blue) aby chronić głowicę sterującą przed awarią oraz złoża przed koncentracją zanieczyszczeń mechanicznych i złagodzenia zdolności wymiennych albo adsorpcyjnych.

Dodaj komentarz