Zmiękczacz wody dla kilku osób

Zmiękczacze są hydraulicznymi urządzeniami przepływowymi, których celem jest zmniejszenie twardości wody przez usunięcie z niej albo też ograniczenie ilości kationów wapnia oraz magnezu (ich obecność jest wyznacznikiem do określenia tzw. twardości ogólnej). Najzwyklejsze zmiękczacze wody to filtry przepływowe wypełnione zmiękczającym złożem filtracyjnym (żywicą kationitową) albo specjalnym wkładem filtrującym.

Troszkę bardziej rozbudowane zmiękczające filtry do wody mają głowice półautomatyczne albo w pełni automatyczne. Z uwagi na chemiczną specyfikę przebiegu wymiany jonowej (a w owym konkretnym przypadku kationów Ca 2+ oraz Mg 2+) występującej w procesie usuwania twardości wody efektywność zmiękczacza (zdolności do zmiękczenia wody) określa się na podstawie tak zwanej zdolności jonowymiennej. To ilość jonów powodujących twardą wodę, jakie mogą zostać usunięte (a właściwie wymienione na inne kationy np. Na +) przez objętość złoża w filtrze do wody. objętość taką przedstawiamy w mg węglanu wapnia.

W najmniej zaawansowanych filtrach wkład zmiękczający po osiągnięciu limitu swojej zdolności jonowymiennej traci swoje własności przez co nadaje się do wyrzucenia. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach, wyposażonych w głowicę sterującą istnieje możliwość regeneracji złoża kationitowego przez solankowanie jego dysocjującym w łatwy sposób roztworem posiadającym dokładnie te same kationy co żywica kationitowa (najczęściej płucze się żywicę Na+ roztworem soli kuchennej NaCl). Zabieg ten pozwala na przywrócenie zdolności usuwania twardości złożu filtrującemu, a w konsekwencji na bardzo długi okres używania zmiękczacza między wymianą złoża.

Dodaj komentarz